ZpětÚvodAktuality Zdanění příjmu z prodeje nemovitosti - newsletter Bc. Marie Ratajové - 4. část

Zdanění příjmu z prodeje nemovitosti - newsletter Bc. Marie Ratajové - 4. část

21.12.2016 15:07

Zdanění příjmu z prodeje nemovitosti - newsletter Bc. Marie Ratajové - 4. část

Třetí a poslední možností, jak využít zákonné osvobození od daně z příjmů, je případ, kdy prodávající příjem z prodeje nemovitosti nebo družstevního podílu v bytovém družstvu použije v době 1 roku před prodejem nebo do 1 roku po prodeji na uspokojení své bytové potřeby.

Jde o postup podle § 4 odst. 1 písm. a) a písm. u) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.
Osvobození platí pouze v případě, že nemovitost nebyla ve lhůtě 2 let před prodejem zahrnuta do obchodního majetku!
Příjem je prodávající povinen finančnímu úřadu ohlásit samostatným dokumentem (ohlášením) do konce roku, ve kterém příjem získal. V ohlášení uvede, že příjem použije pro uspokojení bytové potřeby a to je také povinen finančnímu úřadu následně doložit. Nebo doloží, že příjem už v lhůtě 1 rok před prodejem pro uspokojení bytové potřeby použil.
A co vše lze zahrnout pod pojem "uspokojení bytové potřeby"?
Výčet možností z § 15 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů:
a) výstavba bytového domu, rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, nebo změna stavby,
b) koupě pozemku za předpokladu, že na pozemku bude zahájena výstavba bytové potřeby do 4 let nebo koupě pozemku v souvislosti s pořízením bytové potřeby uvedené v písmenu c),
c) koupě bytového domu, rodinného domu, rozestavěné stavby bytového domu nebo rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru,
d) splacení vkladu právnické osobě jejím členem za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu,
e) údržba a změna stavby bytového domu, rodinného domu , bytu v nájmu nebo v užívání nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru,
f) vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoludědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, rodinného domu nebo bytového domu,
g) úhrada za převod podílu v obchodní korporaci (pozn. může být i bytové družstvo) jejím členem uskutečněná v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu,
h) splacení úvěru nebo zápůjčky použitých poplatníkem na financování bytových potřeb uvedených v písmenech a) až g), pokud jsou splněny podmínky pro tyto bytové potřeby.
Shrňme ještě všechny možnosti osvobození od daně z příjmů, které jsme si vysvětlili v minulých newsletterech.
Osvobození je možné, pokud:
1) mezi nabytím a prodejem uplynula lhůta 5 let (platí pro nemovitosti a družstevní podíl),
2) prodávající měl v nemovitosti bezprostředně před prodejem bydliště 2 roky (platí pouze pro nemovitosti),
3) prostředky budou 1 rok před prodejem nebo do 1 roku po prodeji použity na uspokojení bytové potřeby (platí pro nemovitosti a družstevní podíl).
S pozdravem
Bc. Marie Ratajová

Partneři

Stále se rozrůstá náš team makléřů

  • Přibíráme nové makléře!
  • Nabízíme nejlepší podmínky!
  • S námi se vždy domluvíte!

Přidejte se do teamu

Rychlý kontakt

Realitáři.CZ s.r.o.
náměstí Republiky 202/28
301 00 Plzeň

Tel.: +420 373 036 333
Gsm: +420 775 720 920
E-mail: nasi@realitari.cz