ZpětÚvodAktuality Zdanění příjmu z prodeje nemovitosti - newsletter Bc. Marie Ratajové - 3. část

Zdanění příjmu z prodeje nemovitosti - newsletter Bc. Marie Ratajové - 3. část

21.12.2016 15:02

Zdanění příjmu z prodeje nemovitosti - newsletter Bc. Marie Ratajové - 3. část

V tomto případě se osvobození od daně řídí podle § 4, bod 1, písm. a) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.
§ 4
(1) Od daně se osvobozuje
a) příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku,
nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru,
a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště
nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem;
Pro splnění podmínek pro toto osvobození, jsou důležité 2 pojmy - "bydliště" a "bezprostředně před prodejem".
"Bydliště" nutně neznamená, že prodávající musí mít na adrese nemovitosti přihlášen trvalý pobyt. Pro prokázání 
skutečnosti, že se v místě trvale zdržoval, postačuje doložit, že na adresu byly doručovány např. účty za odběr 
elektřiny. Některé finanční úřady akceptují i čestné prohlášení souseda.
"Bezprostředně před prodejem" bohužel také není nikde v zákoně upřesněno. Obecně platí, že podmínka osvobození bude splněna např. v případě, když se prodávající z nemovitosti odstěhuje a prodej zadá realitní kanceláři, přičemž k prodeji dojde až po nějaké době. Naopak podmínku „bezprostředně“ nesplní, když se vystěhuje, ale na nějakou dobu před prodejem nemovitost pronajme.
Osvobození platí pouze v případě, že nemovitost nebyla ve lhůtě 2 let před prodejem zahrnuta do obchodního majetku!
Rovněž nelze lhůtu obejít uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní a kupní smlouvu uzavřít až po uplynutí lhůty 2 let. 
Příjem plynoucí z budoucího prodeje podléhá dani z příjmu!
POZOR! Toto osvobození se nevztahuje na příjem za převod družstevního podílu v bytovém družstvu!
S pozdravem
Bc. Marie Ratajová

Partneři

Stále se rozrůstá náš team makléřů

  • Přibíráme nové makléře!
  • Nabízíme nejlepší podmínky!
  • S námi se vždy domluvíte!

Přidejte se do teamu

Rychlý kontakt

Realitáři Plzeň SE
náměstí Republiky 202/28
301 00 Plzeň

Tel.: +420 373 036 333
Gsm: +420 775 720 920
E-mail: nasi@realitari.cz