ZpětÚvodAktuality Zdanění příjmu z prodeje nemovitosti - newsletter Bc. Marie Ratajové - 2. část

Zdanění příjmu z prodeje nemovitosti - newsletter Bc. Marie Ratajové - 2. část

21.12.2016 14:58

Zdanění příjmu z prodeje nemovitosti - newsletter Bc. Marie Ratajové - 2. část

Dnes se podíváme na osvobození od daně z příjmu, přesáhne-li doba mezi nabytím nemovitosti a jejím prodejem lhůtu 5 let.
(Prodávající je v tomto případě od daně osvobozen podle § 4, bod 1, písm. b) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.)
Příjem je osvobozen i v případě, že prodávající má nemovitost ve vlastnictví kratší dobu a nabyl ji dědictvím v řadě přímé, tzn. od prarodičů, rodičů, dětí, vnuků a také od manžela či manželky.
Osvobození od daně je možné pouze v případě, že nemovitost nebyla ve lhůtě 5 let před prodejem zahrnuta do obchodního majetku!
Rovněž nelze lhůtu obejít uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní a kupní smlouvu uzavřít až po uplynutí lhůty 5 let. Příjem plynoucí z budoucího prodeje podléhá dani z příjmu!
Přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem lhůtu 5 let, je osvobozen i příjem za převod členského podílu v bytovém družstvu (§ 4, bod 1, písm. r) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů). Prodávající by neměl zapomenout, že je podle § 38v zákona o daních z příjmů povinnen oznámit správci daně příjem nad 5.000.000 Kč i v případě, že tento příjem je osvobozený od daně z příjmu (zde se to netýká příjmu z prodeje nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí, ale pouze převodu členského podílu v BD).
S pozdravem
Bc. Marie Ratajová

Partneři

Stále se rozrůstá náš team makléřů

  • Přibíráme nové makléře!
  • Nabízíme nejlepší podmínky!
  • S námi se vždy domluvíte!

Přidejte se do teamu

Rychlý kontakt

Realitáři Plzeň SE
náměstí Republiky 202/28
301 00 Plzeň

Tel.: +420 373 036 333
Gsm: +420 775 720 920
E-mail: nasi@realitari.cz