ZpětÚvodAktuality Zdanění příjmu z prodeje nemovitosti - newsletter Bc. Marie Ratajové - 1. část

Zdanění příjmu z prodeje nemovitosti - newsletter Bc. Marie Ratajové - 1. část

21.12.2016 14:34

Zdanění příjmu z prodeje nemovitosti - newsletter Bc. Marie Ratajové - 1. část

Hezký den,

připravila jsem pro Vás sérii newsletterů týkajících se zdanění příjmu z prodeje nemovitosti a převodu členského podílu v bytovém družstvu. Na klienta vždy udělá dobrý dojem, pokud makléř umí poskytnout správné informace i v této oblasti.
Sérii začneme tím, kdy a jak se daň platí.
Příjmy z prodeje nemovitosti a převodu podílu v bytovém družstvu podléhají dani z příjmu (§ 10, zák. č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů).
Pokud není příjem od daně osvobozen, o čemž si povíme v příštích e-mailech, je prodávající povinnen podat daňové přiznání k dani z příjmů na standardním formuláři finančního úřadu a to do 31.3. následujícího roku. Ve stejném termínu je povinnen daň z příjmu uhradit.
Jako výdaj je možné uplatnit pořizovací cenu nemovitosti nebo podílu v BD. Tou může být cena kupní, v případě nabytí darováním nebo dědictvím cena stanovená znaleckým posudkem pořízeným v době darování / dědictví. Do nákladů lze zahrnout i výdaje na rekonstrukci, daň z převodu nemovitosti, darovací daň či náklady spojené s prodejem nemovitosti nebo převodem podílu v BD (např. provize realitní kanceláře).
Daň se pak vyměří z prodejní ceny po odečtení všech uznatelných nákladů. Sazba daně je 15%. Z příjmu se neodvádí sociální a zdravotní pojištění.
Je-li nemovitost prodávaná ze společného jmění manželů, podává každý z manželů přiznání k dani z příjmů sám za sebe, totéž platí při prodeji nemovitosti z podílového spoluvlastnictví.
Pokud prodávající prodává během roku více nemovitostí, podává jedno daňové přiznání a uvede v něm součet všech příjmů i výdajů. Zde je však potřeba rozlišit, zda se jedná o příjmy spadající pod § 10 zákona o daních z příjmů, tzv. ostatní příjmy, nebo se už jedná o podnikatelskou činnost a příjem spadá pod § 7 zákona o daních z příjmů, kdy prodávající nakupuje a prodává nemovitosti soustavně a za účelem dosažení zisku. Zdanění by bylo stejné, ale navíc je nutné mít k činnosti příslušné živnostenské oprávnění a odvádět sociální a zdravotní pojištění.
Posouzení, kdy se jedná o prostý prodej a kdy o podnikatelskou činnost je individuální. Pravděpodobně lze v řadě opakovanou koupi a prodej obhájit tím, že "nemovitosti nevyhovovaly záměru nebo že se původní záměry změnily", ale pokud klient nakupuje a prodává souběžně několik nemovitostí, pravděpodobně by s tímto tvrzením neobstál.
S pozdravem
Bc. Marie Ratajová

Partneři

Stále se rozrůstá náš team makléřů

  • Přibíráme nové makléře!
  • Nabízíme nejlepší podmínky!
  • S námi se vždy domluvíte!

Přidejte se do teamu

Rychlý kontakt

Realitáři Plzeň SE
náměstí Republiky 202/28
301 00 Plzeň

Tel.: +420 373 036 333
Gsm: +420 775 720 920
E-mail: nasi@realitari.cz